Alternatieve bougies voor vw 101000053AA:

Vorm een andere bougie om:

HET OMVORMEN VAN BOUGIES: