Alternatieve bougies voor suzuki 99000-79J80-W16:

Vorm een andere bougie om:

HET OMVORMEN VAN BOUGIES: